Reglement

Bijeenkomsten (Opkomsten)
Opkomsten van de Bevers worden gehouden op zaterdagochtend van: 10:00 tot 12:00 uur
Opkomsten van de Welpen worden gehouden op zaterdagochtend van: 10:00 tot 12:00 uur
Opkomsten van de Scouts worden gehouden op zaterdagochtend van: 10:00 tot 12:00 uur
Opkomsten van de Explorers worden gehouden op vrijdagavond van: 19:00 tot 21:00 uur
Opkomsten van de Roverscouts worden gehouden op vrijdagavond van: 20:00 tot 22:00 uur
Opkomsten van de Plusscouts worden gehouden eens in de 2 weken op vrijdagavond van: 20:00 tot 22:00 uur
Opkomsten van de Blauwe Vogels worden gehouden eens in de 3 weken op zaterdagmiddag van: 13:00 tot 16:00 uur 
Opkomsten van de 50+ Scouts worden gehouden eens in de 2 weken op woensdagavond van: 19:00 tot 21:00 uur


Wekelijkse Opkomsten
Indien van deze tijdstippen wordt afgeweken, ontvangt u hiervan bericht. Opkomsten kunnen vervallen of verschuiven door schoolvakanties en speciale opkomsten. Wanneer een kind niet in staat is een opkomst bij te wonen, dan dient dit tijdig te worden gemeld aan de desbetreffende speltakleiding. Bij de Bevers, Welpen, Blauwe Vogels en de Scouts wordt bij afwezigheid zonder kennisgeving contact opgenomen door de leiding.

Inschrijfkosten / Contributie
Er wordt éénmalig een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht als installatiekosten. Hierbij zijn de installatiekosten (das, dasring en de benodigde insignes) inbegrepen. De contributie voor een betalend lid bedraagt € 55,00 per half jaar en wordt per halfjaar d.m.v. een factuur in rekening gebracht. De betaling wordt per automatisch incasso geïnd. Een week van te voren wordt een gespecificeerde factuur per email verstuurd. Het bijwonen van de eerste twee opkomsten is gratis. De groepsraad van Scouting Marca Appoldro beoordeelt periodiek of genoemde contributie en inschrijvingskosten dienen te worden aangepast.

Opzegging
Wanneer uw kind de groep wil verlaten, dient het lidmaatschap schriftelijk bij de secretaris / (dat kan met een email met ontvangstbevestiging) te worden opgezegd. Opzegging kan alleen m.i.v. een nieuw kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van de nog resterende opkomsten in het lopende kwartaal. Zonder opzegging zoals bovenstaand aangegeven wordt de contributie normaal doorberekend.

Installatie
Na ongeveer 6 – 8 opkomsten wordt uw kind geïnstalleerd. Hiervoor heeft hij/zij een scoutingblouse nodig, Deze zijn verkrijgbaar bij de diverse scoutshops, o.a. in Arnhem en Zwolle op bij www.scoutshop.nl. Tijdens de installatie ontvangt het kind een groepsdas, dasring en diverse insignes. De kosten hiervoor zijn bij de inschrijfkosten inbegrepen.

Extra kosten
De Bevers houden ieder jaar een weekendkamp van 1 of 2 nachten in de Woudhut. De kosten zullen ca. € 7,50 bedragen.

De Welpen houden elk jaar een weekendkamp in de Woudhut. De kosten bedragen ca.€ 10,00. Verder gaan ze elk jaar ook ergens in Nederland op kamp. Dit kamp begint woensdagavond voor hemelvaartsdag en is in de loop van de zondagmiddag afgelopen. De kosten bedragen rond de. € 60,00.

De Scouts houden elk jaar een weekendkamp in de Woudhut en ergens anders. De kosten bedragen ca. € 15,00 per kamp. Daarnaast vindt er een zomerkamp in Nederland plaats in de eerste week van de zomervakantie. De kosten bedragen rond de € 90,00.

De Explorers gaan elk jaar één week op kamp in de eerste week van de zomervakantie. Dit kamp begint op zaterdagmorgen en eindigt op de daarop volgende zaterdag. De kosten voor dit kamp worden ieder jaar opnieuw bepaald en zijn afhankelijk van het programma en de plaats waar het kamp gehouden wordt (e.e.a. in overleg met de ouders / verzorgers). Verder kunnen er nog kampen in het jaar plaatsvinden, afhankelijk van het programma. De kosten bedragen dan rond de € 12,50.

De Roverscouts bepalen gezamenlijk in overleg met de adviseur hun eigen kamp activiteiten.

De Blauwe Vogels houden ieder jaar een weekendkamp van één nacht in de Woudhut. De kosten hiervoor zullen rond de. € 7,50 bedragen.

Alle kampkosten worden d.m.v. een factuur in rekening gebracht en per automatisch incasso geïnd. Deze dient voor aanvang van het kamp betaald te zijn. Is de factuur niet op tijd voldaan dan kan uw kind niet mee op kamp.

Hiernaast zijn er nog andere kosten die op de factuur in rekening gebracht kunnen worden. Dit zijn o.a. kosten voor een weekendkamp, overnachtingen, maaltijden, verdiende insignes, etc.

Aanvullende regels en bepalingen
Tijdens scoutingactiviteiten kan het voorkomen dat er foto’s en/of films worden gemaakt. Ook wordt de media wel eens uitgenodigd. Het foto / film materiaal kan worden gebruikt voor eigen archief, plaatsing op de internetsite scoutinggroep.com of via publicaties in de media. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u hiermee akkoord.

Extra financiële mogelijkheden
Scouting Marca Appoldro is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Scouting Marca Appoldro zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.
U kunt ons helpen door uw online aankopen te doen via http://kopen.scoutinggroep.com
Het kost u niks, maar levert ons een leuke bijdrage op.